Vitakraft Canary Stick Honey 58g x 7 - Buy Vitakraft online at PetShopBowl